BELLA DE BOXER


Anny een vierjarig meisje zat in een moestuin tussen de rode kool op haar kont en keek treurig door de haag heen naar haar twee zusjes die op het grasplein speelden. Ze hadden ruzie gemaakt en het oudste zusje Daisy had Anny weggejaagd.

Tegen Suzy is ze altijd lief. Waarom heeft ze zo de pik op mij?

Daisy was pas twee en half jaar oud toen Anny geboren werd. Tot overmaat van ramp kreeg het oudste zusje enkele maanden na de geboorte kinderverlamming, zodat ze in het ziekenhuis diende opgenomen te worden. Het arme wicht werd niet alleen onttroond maar werd op de koop toe nog het huis uitgejaagd ook.

Bella was er niet gerust in. Voortdurend liep de boxer heen en weer van Anny naar de twee andere zusjes. Haar moederinstinct werd danig op de proef gesteld.

Later heeft mijn moeder de opmerking gemaakt dat die hond nooit van haar gehouden had. Begrijpelijk misschien. Voor Bella was mijn moeder de grote mededingster. En het beest hield van ons en wij van haar.

Plots hoorde Anny iemand naderen. Toen ze omkeek zag ze een man. Ik zie nog zijn gezwollen penis. En toen was Bella daar plots. Ik zie nog hoe ze als een tijgerin op de man toesprong. De man is gaan lopen.

Anny heeft dit verhaal pas vele jaren later kunnen vertellen. Want toen ze achteraf verschrikt naar mijn twee andere zusjes toeliep en haar verhaal kond maakte, verbood Daisy haar streng om daar thuis ook maar met een woord over te reppen. Daisy voelde zich namelijk schuldig omdat ze niet voorbeeldig op haar jongere zus gepast had. En Anny heeft het allemaal verdrongen. En vreemd genoeg ook totaal vergeten. Wel leed ze voortaan regelmatig onder een onverklaarbaar angstgevoel. En volwassen geworden, leed ze aan chronische hoofdpijn. Tijdens een praatsessie bij een psycholoog is dat hele verhaal plots als uit het niets komen opborrelen.

Een paar jaar later is Bella door haar achterpoten gezakt en er vloeide bloed uit haar aars. Volgens de dierenarts niks meer aan te doen. Twee mannen van het dierenasiel zijn haar met een kleine vrachtauto komen halen. In een grote ronde mand droegen ze haar naar de camionette. Verschrikt keek Bella ons aan.

En toen reed die vrachtwagen weg


Gilbert Voeten 2002

Terug naar Verhalen