Conclusie

De eigenschappen van het medium hypertekst blijken een belangrijke rol te spelen in hyperfictie. Vooral de link, het netwerk en de mogelijkheid tot het opnemen van andere representatiemiddelen hebben veel invloed op het uiterlijk en de structuur van een hyperfictie. De mogelijkheid tot interactie met de lezer krijgt in de meeste hyperficties de vorm van navigatie waardoor de lezer invloed krijgt op de volgorde waarin hij of zij het werk leest. Daarnaast verandert ook de specifieke invulling van mediumonafhankelijke narratieve kenmerken, zoals vertellers en personages, door het gebruik van hypertekst en de implementatie daarvan op het www. Deze veranderingen zijn het duidelijkst zichtbaar bij de plot, dat in hyperfictie een geheel andere vorm blijkt te krijgen.

De toepassing van narratologie op hyperfictie heeft gevolgen voor zowel de definitie van een tekst als de definitie van een verhaal.

Een andere vraag die ik in deze scriptie wilde beantwoorden was: Heeft hyperfictie literaire potentie ? Deze zal ik beantwoorden bij de conclusie over literaire potentie. Hyperfictie blijkt gebruikt te kunnen maken van veel methoden uit het schrift, maar heeft ook specifieke mogelijkheden

Tot slot de aanbevelingen voor verder onderzoek. Hyperfictie is naar mijn mening een interessant onderzoeksobject, zowel als fenomeen als vanwege de implicaties die het heeft voor de literatuurwetenschap.