• De fictie in hyperfictie
  • Mediumonafhankelijke kenmerken:setting

    Gebeurtenissen

    Een gebeurtenis wordt door Rimmon-Kenan gedefinieerd als een verandering van de ene toestand naar een andere (Rimmon-Kenan, 1996: 15). Zij onderscheidt twee categorieŽn: gebeurtenissen die de actie bespoedigen door het openen van een alternatief ('kernels') en gebeurtenissen die de actie vertragen ('catalysts')(Barthes in Rimmon-Kenan, 1996: 16). Met de gebeurtenissen in hyperfictie is iets merkwaardigs aan de hand. Het is namelijk mogelijk dat de verbintenis tussen twee tekstfragmenten in de ene lezing wel, en in de andere lezing geen verandering van toestand oplevert, afhankelijk van de gebruikte link. In de tekst kan een link voorkomen naar een pagina waarin de toestand verandert, maar ook een link naar een pagina waarin de toestand onveranderd blijft, of een link naar een pagina waarin iets heel anders beschreven wordt. Daarnaast is het niet altijd mogelijk te bepalen of twee, door een link verbonden, teksten wel refereren aan dezelfde toestand. Bij de analyse van The Unknown zal blijken dat hypertekst een wel onverwachte mogelijkheid biedt om kernel- en catalystgebeurtenissen aan te geven (zie hier).

    De genoemde problemen worden in de meeste hyperficties omzeild door gebruik te maken van teksten die zowel op zichzelf kunnen staan als in verband kunnen worden gebracht met andere teksten. Pagina's bevatten dan (delen van) gebeurtenissen of beschrijvingen die aan verschillende andere soorten informatie verbonden kunnen worden. Het is juist deze eigenschap die een hyperfictie moeilijk leesbaar maakt, zeker voor een lezer die weinig ervaring heeft met hyperfictie. Om een tekst aan verschillende andere teksten te kunnen verbinden, wordt namelijk veel informatie opengelaten.

  • Mediumonafhankelijke kenmerken:plot
  • Gebeurtenissen in The Unknown