• De fictie in hyperfictie

    Verteller(s)

    Bemiddeling is een belangrijk onderdeel van de hierboven genoemde definitie van een verhaal. Hierdoor krijgt de lezer immers toegang tot de fictionele wereld. Stanzel onderscheidt in Theory of Narrative drie basistypen 'mediacy': de 'eerste-persoons' narratieve situatie, waarin de verteller een personage is dat tot dezelfde fictionele wereld behoort als de overige personages, de 'auctoriale' narratieve situatie, waarbij de verteller buiten de fictionele wereld is, en de 'personale' narratieve situatie, waarbij de verteller een personage is, maar er een directe, onbemiddelde presentatie gesuggereerd wordt (Stanzel, 1984: 4-5).

    Hyperfictie vertoont in dit opzicht sterke overeenkomsten met schriftelijke werken, alle drie de typen kunnen worden gebruikt en net als in schriftelijke werken zijn er mengvormen mogelijk. * Zo is My Body & A Wunderkammer van Shelley Jackson een voorbeeld van een eerste-persoons narratieve situatie. Het is te plaatsen binnen Stanzels categorie van de quasi-autobiografie. Dit geldt ook voor The Interview van Adrienne Eisen en Big Brother van Amanda Erickson. Een auctoriale narratieve situatie is te vinden in . Damascene van Milorad Pavic en The Buddha Smiled van Pratik Kanjilal.Grammatron van Mark Amerika en On The Birthday of a Stranger van Michael Joyce zijn te plaatsen binnen de categorie van de personale narratieve situatie.

    In hyperficties valt een wisseling van narratieve situatie vaak samen met een wisseling van verhaallijn. Dit is bijvoorbeeld te zien in Hegirascope van Stuart Moulthrop en *Water Always Writes in *Plural van Linda Carroli en Josephine Wilson. Een wisseling in de verhaallijn kan naast een wisseling van narratieve situatie ook een wisseling van verteller inhouden. Dit geldt, in het geval van een samenwerking tussen verschillende auteurs, soms zelfs voor de keuze van een (ge´mpliceerde) auteur. Zo vermeldt de colofon van The Color of Television van Stuart Moulthrop en Sean Cohen welke auteur voor welke links verantwoordelijk is. In het collectieve project My Name is Scibe onder redactie van Judy Malloy zijn de bijdragen van Malloy in een andere kleur als die van de overige deelnemers.

  • Mediumonafhankelijke kenmerken: focalisatie
  • Vertellers in the Unknown