• overzicht van de eigenschappen van hypertekst
 • De eigenschappen van hypertekst: netwerk

  Multimedialiteit

  When all media are digital- because bits are bits- [...] They [bits] start to get mixed up and can be used and reused together or separately. The mixing of audio, video and data is called multimedia; it sounds complicated, but is nothing more than commingled bits. (Negroponte, 1995:18)
  In dit citaat beschrijft Negroponte hoe natuurlijk het vermengen van verschillende media in digitale omgevingen is. * Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook hyperficties gebruik maken van deze mogelijkheid. Hoewel bijvoorbeeld het gebruik van kleur en afbeeldingen ook in het schriftelijke medium mogelijk is, wordt er zeker in romans weinig gebruik van gemaakt. Zoals in het bovenstaande citaat genoemd is, bieden digitale media meer mogelijkheden. Deze worden in hyperfictie dan ook gebruikt.

  In een aantal hyperficties wordt bijvoorbeeld geluid gebruikt (bijv. The Unknown van Gillespie (e.a.), Life in the Chocolate Mountains van Coverley en The Madame de Lafayette Book of Hours van Sanford) en ook animatie en video komen soms voor (**** van Atavar en Grammatron van Amerika). In de meeste gevallen is er echter geen sprake van vermenging van verschillende media, maar worden afbeeldingen, geluid, kleur, video en dergelijke als ondersteuning van talige inhoud gebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is My Body & A Wunderkammer van Shelly Jackson. Een tekening van een lichaam vormt de montage waarmee de desbetreffende fragmenten zijn op te roepen. In deze fragmenten ligt de nadruk op de talige inhoud. Het geluid is dat van ademhalen. Hierdoor komen de tekening en de fragmenten als het ware tot leven. In dit geval is taal dominant, maar de grens tussen ondersteuning van de tekst en multimediaprojecten, waarbij verschillende media echt vermengd worden, * is soms moeilijk te trekken.

  De combinatie van verschillende representatietechnieken (Bolter, 1996: 4-6), zelfs als deze alleen ter illustratie van de talige inhoud zijn gebruikt, is een nieuwe eigenschap van hyperfictie. Dit roept vele vragen op. Bijvoorbeeld over de mate waarin de verschillende media bijdragen aan de betekenis van het werk als geheel, maar ook welke invloed bijvoorbeeld afbeeldingen hebben op de structuur van het werk. De beschrijving van de 'montagestructuur' gaf al aan hoe groot deze invloed kan zijn.

 • De eigenschappen van hypertekst: interactiviteit
 • Multimedialiteit in de narratologie
 • De functies van multimedialiteit in hyperfictie
 • Multimedialiteit in The Unknown