Wat is hypertekst ?
Wat is hyperfictie?

De hypertekst in hyperfictie

Het schrift wordt al zo lang gebruikt als medium voor literatuur, dat het niet eens meer opvalt dat literatuur be´nvloed wordt door de eigenschappen van dit medium. Pas als er een ander medium gebruikt wordt, valt op hoe groot deze invloed kan zijn. Het veel gebruikte credo van "the medium is the message" (McLuhan in Raessens, 2000: 26) lijkt ook hier van toepassing. Om inzicht te krijgen in hyperfictie, is het dus nuttig om te onderzoeken welke eigenschappen van het medium hypertekst er in terug te vinden zijn. In de eerste paragraaf zal ik ingaan op de termen 'hypertekst' en 'hyperfictie'. Daarna zal ik een aantal eigenschappen van hypertekst bespreken en de manier waarop deze in hyperfictie gebruikt kunnen worden. Deze eigenschappen zijn:

*De eigenschappen van hypertekst: virtualiteit
*De eigenschappen van hypertekst en de narratologie