• Lineariteit

  The Unknown-Inleiding

  Het grootste verschil tussen hyperfictie en schriftelijke verhalen is het ordeningsprincipe, wat veel invloed heeft op verbanden in de fictionele wereld. (zie plot-vervolg) Verschillende andere narratologische concepten blijken in hyperfictie een nieuwe invulling te kunnen krijgen. (zie inleiding fictie) Tegelijkertijd krijgen de link en andere kenmerken van hypertekst een belangrijke rol in de opbouw van de narratieve wereld. (zie overzicht mediumafhankelijke kenmerken)

  Deze veranderingen roepen de vraag op hoe zo'n verhaal er in de praktijk uitziet. Om deze reden zal ik in dit hoofstuk dieper ingaan op een specifieke hyperfictie. De hyperfictie die ik zal bespreken is The Unknown van William Gillespie, Frank Marquadt, Scott Rettberg en Dirk Stratton. Naast persoonlijke voorkeur speelt het bewuste gebruik van hypertekst een rol bij deze keuze. Dit laatste maakt me in de woorden van de auteurs overigens wel een 'vloekende papegaai':

  Hypertext tools still intrude because we are not used to them: thus we are in a constant state of being reminded that we are writing and that our writing is different. This self-consciousness automatically gloms [sic] onto the critic latched to our shoulder like a profane parrot. (brownread14.htm)
  In dit gedeelte zal ik bespreken hoe de eigenschappen van hypertekst de narrativiteit van The Unknown be´nvloeden. Hierbij zal ik mij concentreren op multimedialiteit, links , linkstructuur en netwerk . Knooppunten zijn een eigenschap van het netwerk, maar omdat zij nog niet eerder aan bod gekomen zijn, en zullen ze hier apart behandeld worden. Plot en gebeurtenissen zullen ook in dit eerste deel aan bod komen. De overige medium-onafhankelijke kenmerken bleken minder vragen op te roepen. Om deze reden zal ik ze niet apart behandelen, hoewel ze wel aanwezig zijn in The Unknown.

 • Multimedialiteit in The Unknown
 • Specifieke kenmerken van The Unknown